Nábor pracovníků na dokončovací
práce z Ukrajiny
Nábor a doprovod
vyučených pracovníků z Ukrajiny
na dokončovací práce na Vaše stavby v České
 • Testování a zvyšování kvalifikační úrovně řemeslníků na půdě vlastního technického centra.
 • Každodenní aktualizace vlastní databáze řemeslníků. Možnost rychlého náboru.
Podejte žádost na požadovaný počet zaměstnanců a jejich profese

Dvouetapové prověření a zajištění kvalifikace našich specialistů

Všichni kandidáti procházejí dvoustupňovým prověřením a testováním na půdě našeho technického centra

1. etapa

Pohovor s personálním ředitelem

Právní prověrka kandidáta a vyžádaní referencí z posledního pracoviště

2. etapa

Testování praktických a teoretických znalostí

Vedoucí technického centra zadává praktický úkol a hodnotí znalosti kandidáta v oblasti materiálů

V případě neúspěchu uchazeč absolvuje kvalifikační školení v našem vzdělávacím a technickém centru a podrobí se opětovné zkoušce.
Po úspěšném absolvování je řemeslník zařazen do společné databáze specialistů, které doporučujeme našim evropským partnerům.

Dovednosti, které testujeme u každého mistra

Malíř (strojní aplikace materiálů):
 • nanášet tmel způsobem strojním a ručním
 • připravovat švy a spáry sádrokartonu strojním a manuálním způsobem
 • připravovat vnější rohy z plastových a papírových pásků
 • umět pracovat s obrušovačkou
 • nanášet barvu metodou airless (stříkací zařízení)
 • znát vlastnosti a specifikace materiálů
 • znát pracovní postupy
 • řádně provozovat a udržovat zařízení a nástroje
Obkladač musí umět:
 • pokládat dlaždice na vodorovné a svislé plochy pomocí SVP
 • provádět křivočaré a přesné řezání dlaždic na stroji
 • vyhotovovat vnější roh s dlaždicemi řezanými pod úhlem 45°
 • správně vyřezávat technologické otvory
 • nanášet cementovou a epoxidovou spárovací hmotu
 • znát vlastnosti a charakteristiky materiálů
Fasádník musí umět:
 • skládat tepelnou izolaci (polystyren nebo minerální izolace)
 • aplikovat dekorativní fasádní omítky (kůrovec, jehněčí, mramorové drobky atd.)
Montážník sádrokartonu musí umět:
 • řezat sádrokarton v přímých a zakřivených tvarech
 • frézovat sádrokarton k tvorbě vnějších rohů a křivočarých tvarů
 • instalovat profilové systémy podle požadavků Knauf
Štukatér musí umět:
 • nanášet omítky a vnější rohy pomoci laserového zařízení
 • dosahovat přesné rovnosti omítaných stěn
 • omítat povrch pomocí omítačky
 • řádně provozovat a udržovat omítačku

Bezpečný model spolupráce
s odměnou po nástupu uchazeče do práce

01

Žádost

Vytvoření žádosti na požadovanou profesi a počet řemeslníků
Zanechat požadavek
02

Výběr specialisty

Sjednání pracovních podmínek. Výběr z databáze uchazečů, kteří úspěšně prošli testováním a obdrželi certifikáty.
03

Odsouhlasení kandidatů zaměstnavatelem

Na základě podrobných informací o uchazeči: životopis, dokončené projekty, výsledky testů a právní ověření
04

Vyřízení dokumentace

Podpis smlouvy se zaměstnavatelem a kontraktu s řemeslníky. Vyřízení výjezdových dokladů
05

Začátek práce na objektu

V určený den začnou řemeslníci na Vašem staveništi pracovat
06

Zaplacení služeb a další podpora

Platba do 14 dnů od doby, kdy začne zaměstnanec pracovat. Další podpora, týdenní sledování a zpětná vazba od zaměstnance a příjemce

O naší společnosti

HR-BauMaster je první agentura zajištující na Ukrajině výběr řemeslníků ve stavebních oborech, testování jejich profesionálních schopností a zvyšující jejich kvalifikaci.

Zabýváme se výhradně specialisty na dokončovací práce:

 • Malíři (mechanizované malířské práce)
 • Štukatéři
 • Obkladači (dlaždiči)
 • Sádrokartonáři
 • Fasádníci

Od roku 2014 jsme pracovali jako stavební dodavatelská firma a vedli jsme stovky pohovorů, které se týkaly našeho kolektivu.

Během této doby jsme shromáždili databázi o více než 1 500 řemeslníků a vytvořili efektivní systémy pro nábor a najímání nejlepších specialistů na stavební dokončovací práce.

Naše hlavní výhody jsou:

1
Technická kvalifikace
Každý zájemce je prověřován technickým ředitelem.
2
Načasování náboru
V případě potřeby zajistíme urgentní návštěvu objektu řemeslníkem.
3
Právní prověření
Každý zájemce je prověřen naším personálním ředitelem.

Náš tým tvoří specialisté náboru v oblasti stavebnictví s šestiletou zkušeností

Víme přesně, jak prověřovat a na co si dávat pozor při náboru stavebních dělníků

Denis Bukin
Denis Bukin
vedoucí projektu
Roman Krasnošapko
Roman Krasnošapko
specialista komunikace se zákazníky
Alena Zasucha
Alena Zasucha
personální manažerka
Pavel Sťahajlo
Pavel Sťahajlo
technický specialista
Podejte žádost
na požadovaný počet zaměstnanců a jejich profese
Krok 1
Vyberte požadované profese a počet dělníků
Počet:
Počet:
Počet:
Počet:
Počet:
Выберите специальности
Krok 2 Назад
Uveďte své kontakty
Telefon
Telefon
E-mail
Viber
Telegram
Skype
Whatsapp